• Bubble
 • Bubble
 • Line
Madde 1
Giriş

1.1.İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar davetiy.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinde Üye Profili oluştururken ve davetiye / hizmet alışverişi yaparken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

1.2.davetiy.com, hizmetin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. davetiy.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Madde 2
Tanımlar

2.1.“davetiy.com” Hakkı Gürkan Tüçel Şahıs Şirketi’ni,

2.2.“Web Sitesi” https://davetiy.com internet sitesini,

2.3.“Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

2.4.“Üye” E-posta ve cep telefonu kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,

2.5.“Sipariş Sahibi” Web Sitesi üzerinden Sipariş talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi’yi,

2.6..“Online Ödeme Sistemi” Hizmet Alan’ın Web Sitesi üzerinden sipariş edeceği dijital davetiyelerin oluşturulma ve gönderimine ilişkin bedelin işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle tahsilini sağlayan sistemi,

2.7.“Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

2.8.“Davetli”, Sipariş Sahibi’nin sipariş talebi sonucu kendisine davetiy.com tarafından üretilmiş dijital davetiyesi ulaşan Kullanıcı’yı,

2.9.“Reklamveren”, davetiy aracılığıyla sponsorlu – markalı içerik üreten üçüncü şahıs veya firmayı,

2.10.“Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,

Madde 3
davetiy.com Tarafından Sunulan Hizmetler

3.1.davetiy.com, Üyelerine, çok sayıda kişiselleştirilmiş davetiye oluşturma ve SMS ve/veya WhatsApp üzerinden davetli listelerine gönderme hizmeti sunar.

KULLANIM ŞARTLARI

Madde 4
Üyelik Sistemi

4.1.Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden birden fazla Davetiye Siparişi oluşturabilir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Davetiy.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

4.2.Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Davetiy.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlarda sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

4.3.Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

Madde 5
Sipariş Talebi Oluşturma

5.1.En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Üye, işbu Sözleşme koşulları uyarınca, Sözleşmenin kurulabilmesi için mal ve hizmetin seçilmesi, teslimat ve ödeme bilgilerinin girilmesi ile siparişin onaylanması gibi gerekli aşamaları gösteren teknik adımları takip ederek ve istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Sipariş Talebi oluşturabilir.

5.2.Geçerli bir Sipariş Talebi oluşturmak için talebe ilişkin gerekli bilgilerin (kişiselleştirilmiş metinler, davetli listesi, davetli iletişim bilgileri, ödeme yöntemi tercihi ve ödeme bilgileri) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

Madde 6
Sipariş Talebinin İçeriği

6.1.Sipariş talebi yapan Üye tarafından verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (f) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (g) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde davetiy.com’un sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk sipariş sahibi Üye'nindir.

6.2.Gönderim listesinden çıkmak isteyen, gönderilen içerikten rahatsızlık duyan Davetliler, KVKK Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar uyarınca, dahil olduğu davetli listelerinden ayrılmayı Sipariş Sahibi’nden, anlaşmazlık durumunda ise davetiy.com’dan talep edebilir.

6.3.davetiy.com, şikâyet sonucu işbu sözleşmenin 6. Maddesinin 1. Bendinde belirtilen koşullara aykırı olduğu tespit edilen içeriklerin erişimini engelleme ve Sipariş Sahibi’nin Üyeliğini askıya alma hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir Sipariş Sahibi, ücret iadesi talep edemez.

Madde 7
Ödeme

7.1.Web Sitesinde sunulan kişiselleştirilmiş davetiye oluşturma ve gönderme hizmeti karşılığında ödenecek bedel düzenleme aşamasının tamamlanmasından sonra, sipariş aşamasında tahsil edilir. Etkinlik Sahibi’nin ödeyeceği bedel, gönderilecek kişi sayısınca oluşturulacak maliyeti ile gönderim bedelini içerir. Etkinlik Sahibi, ödeme için Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemlerini kullanabilir. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

7.2.davetiy.com, Web Sitesinde sunulan kişiselleştirilmiş davetiye oluşturma ve gönderme hizmetinin ücretlendirmesini belirleyen Fiyatlama Politikasında güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Güncelleme öncesi yapılan işlemlerin fiyatlandırmasında değişiklik olmaz.

7.3.Ödemeler, gerçek ve tüzel kişiler için faturalandırılır ve faturalar ilgili Üyeye e-posta yoluyla iletilir.

Madde 8
Hizmet Bedeli İadesi / Cayma Hakkının Kullanılması

8.1.Davetiye oluşturma ve gönderme işlemleri başarıyla tamamlanmış siparişlerin geri ödemesi talep edilemez.

8.2.Davetiye oluşturma ve gönderme işlemlerinde, kullanıcı kaynaklı hata sonucu (iletişim bilgisi eksikliği, yanlış gönderim zamanlaması vb.) Davetli’ye ulaşmamış davetiyelerin ücret ve gönderim hakkı iadesi talep edilemez.

8.3.Etkinlik Sahibi’ne her Davetli için verilen, sipariş onayıyla ödemesi gerçekleştirilen 3 gönderim hakkının, Davetli’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin tercihleri ya da mevcut durumu (şebeke problemleri, e-posta servisi kısıtlamaları vb.) dolayısıyla iletilememesi durumunda ücret veya gönderim hakkı iadesi talep edilemez. Üç gönderimin üzerindeki tekrar gönderimler yeniden ücretlendirilir.

8.4.Dijital davetiye oluşturma ve gönderme işlemlerinde davetiy.com kaynaklı hatalar sonucu Davetli’ye ulaşmayan davetiyelerin bilgisi kullanıcıya verilir, davetiy.com hatayı telafi etmek için çözümler üretir; ya da Etkinlik Sahibinin tercihine bağlı olarak ücret veya gönderim hakkı iadesi gerçekleştirir. Gönderimler, taahhüt edilen tarihte davetiy.com kaynaklı hatalar sonucu tamamlanamadığı takdirde, davetiy.com ücret iadesi ya da hizmet yenilemesi için Üye İle irtibata geçer.

8.5.Etkinlik Sahibi kaynaklı gönderim zamanı hataları sonucunda Davetli’ye erken ya da geç ulaşan davetiyelerin ücret ya da gönderim hakkı iadesi yapılmaz.

8.6.davetiy.com Sipariş Talebi’ni işleyemediği durumlarda zorunlu iptal hakkına sahiptir ve zorunlu iptal sonucu ücret ya da gönderim hakkı iadesi için Üye İle irtibata geçer.

8.7.Sipariş Talebi’nin işlenememesi, davetiye gönderme ve oluşturma hizmetinin davetiy.com tarafından sağlanamaması koşuluyla, Etkinlik Sahibi sipariş talebini müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak support@davetiy.org e-posta adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

Madde 9
Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

9.1. davetiy.com yalnızca Web Sitesi'ne ilişkin altyapıyı sağlamakta olup, oluşturulan ve gönderilen içeriklere ilişkin birincil sorumluluğu bulunmamaktadır. Etkinlik Sahibi, davetiy.com’da oluşturulan dijital davetiyelere ve kişi listelerine dair bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, belge, bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. davetiy.com işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle Etkinlik Sahibi’nin, davetiy.com’dan faydalanma imkânını kısmen veya tamamen askıya alabilir.

9.2.davetiy.com, davetiye içeriğinde Etkinlik Sahibi tarafından sağlanan adres, zaman vb. bilgilerin kesin doğruluğunu taahhüt etmez.

9.4. davetiy.com, başka markalar için oluşturulmuş sponsorlu ve markalı içeriklerde vaat edilen kampanyaların geçerliliğinin sorumluluğunu kabul etmez. Reklamlı  davetiyelerdeki reklamların geçerliliğine dair ayrıntılar, Reklamveren, Etkinlik Sahibi ve Davetli arasındadır.

9.5.Üye ve Etkinlik Sahibi, davetiy.com’da oluşturacağı Davetli listelerinin Gizlilik Politikası sayfasında belirtilen amaçlarla işlenebileceğini kabul eder.

Madde 10
Davetiy.com’a Verilen Yetkiler

10.1.davetiy.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu durumda, Sipariş Talebi zamanında Etkinlik Sahibi, ücret iadesi talep edebilir.

10.2. davetiy.com veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran işlemlerden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle davetiy.com’un Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10.3.davetiy.com, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Davetiy.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler davetiy.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

10.4.davetiy.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [support@davetiy.org] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

10.5.Etkinlik Sahibi ve Davetli arasında oluşabilecek ihtilaflardan Etkinlik Sahibi ve Davetli sorumludur.

10.6.Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, davetiy.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesine erişimlerini engelleyebilir.

10.7. Üye ve Etkinlik Sahibi, davetiy.com’a yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, davetiy.com tarafından dağıtılmış olması davetiy.com'u bağlamaz; Etkinlik Sahibi’nin ve Üye’nin sorumluluğunu kaldırmaz.

10.8.davetiy.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

10.9. davetiy.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçları kullanabilir.

10.10. davetiy.com Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesini kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

10.11.Gelir İdaresi Başkanlığınca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak davetiy.com’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcıların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcıların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 11
Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

11.1.Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

11.2.Kullanıcı’lar davetiy.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

Madde 12
Web Sitesi İçeriği

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

12.1.davetiy.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

12.2.davetiy, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşıyamayacağını garanti edemez.

Madde 13

Sorumluluk Sınırlamaları

13.1.Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, davetiy.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

13.2.davetiy.com, Web Sitesinin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

13.3.davetiy.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Madde 14

Telif Hakkı Politikası

14.1.davetiy.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla, davetiy.com dışındaki mecralarda, kaynak göstermeksizin kullanılamaz.

14.2.Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı davetiy.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

14.3. davetiy.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları davetiy.com’a aittir. davetiy.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. davetiy.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Madde 15

Web Sitesi Üzerindeki İçerik

15.1.Web Sitesi davetiy.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. davetiy.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

15.2.davetiy.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesinden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
 • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğu bilinen bilgileri teşvik eden;
 • İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kötüye kullanan,
 • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
 • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.
Madde 16

Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

16.1.İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

16.2.Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Ankara Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Madde 17

Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

17.1.davetiy.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

17.2. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda davetiy.com’un ticari defter ve kayıtları ile davetiy.com sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 18

Sözleşmenin İhlali ve Feshi

18.1.davetiy.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

18.2.Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

Madde 19

Yürürlük

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara davetiy.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.